Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

Az Oxygen Medical Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”), valamint a Szolgáltatást igénybe vevő Páciens (a továbbiakban, mint „Páciens”), a továbbiakban együttesen, mint a Felek között, ellenkező tartalmú írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:

1.1. A Szolgáltató neve: Oxygen Medical Kft.
1.2. Székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 47.
1.3. Postacíme: 1042 Budapest, Árpád út 47.
1.4. Telephelyei: 1042 Budapest, Árpád út 47.
1139 Budapest, Szegedi út 17.
1.5. Adószáma: 14596861-2-41
1.6. Cégjegyzékszáma: 01-09-91163
1.7. Képviselője: Somlai Ferenc ügyvezető
1.8. E-mail címe: iroda@springdaymedical.hu

 1. NYITVATARTÁS

OXYGEN MEDICAL (1042 Budapest, Árpád út 47.)
Hétfő 8.00 – 20.00
Kedd 8.00 – 20.00
Szerda 8.00 – 20.00
Csütörtök 8.00 – 20.00
Péntek 8.00 – 20.00
A Szolgáltató hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart.
A Szolgáltató jogosult nyitvatartási idejét módosítani.

 1. A SZOLGÁLTATÁS LÉTREJÖTTE

3.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja orvosi szolgáltatások, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. A Szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi jogszabályokban foglalt (az egészségügyi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény) feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltató, aki valamennyi szükséges működési engedéllyel rendelkezik.

3.2. A Páciens a szolgáltatások igénybevételével megrendeli a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat. A Páciens kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásokat a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett veszi igénybe, illetve szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

3.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt szolgáltatások szakszerű és megfelelő, szerződés szerinti nyújtására. A szolgáltatásokat a Szolgáltató egészségügyi személyzete és közreműködő, illetve személyes közreműködő szakorvosai és további szakemberei igénybevételével nyújtja a 1.4-es pontban meghatározott telephelyein.

3.4. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál igénybe vett szolgáltatások közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak. A Páciens felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az általa nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozók közreműködését vegye igénybe. A Szolgáltató az alvállalkozók szolgáltatásaiért a Pácienssel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.

 1. AZ ELLÁTÁS FOLYAMATA

4.1. IDŐPONTFOGLALÁS

A Páciens tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételére kizárólag előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően van lehetőség. A Páciensnek az időpont egyeztetésre telefonon, email-ben, online foglalási felületen, illetve nyitvatartási időben személyesen is lehetősége van. Az ellátás pontos és zökkenőmentes kivitelezésének érdekében a Szolgáltató elektronikus előjegyzési rendszert használ. Az előjegyzési rendszerbe történő felvételkor a Szolgáltató munkatársai rögzítik a Páciens nevét, születési dátumát, e-mail címét, panaszát, illetve telefonszámát az egyes szakorvosok előjegyzésébe.

A Páciens az online Megrendelési adatlap kitöltésével és elfogadásával elismeri, hogy a jelen szerződési feltételeket elfogadta és magára nézve kötelezőnek tartja. Az időpontfoglalás a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

Telefonos, illetve online időpont foglalás során a Szolgáltató rendszerében rögzítésre kerül a páciens e-mail címe. Az e-mail cím megadásával a Páciens automatikusan hozzájárul, hogy Szolgáltató időpont értesítőt, illetve időpont emlékeztetőt küldjön részére.

A Páciens tudomásul veszi, hogy az előjegyzett időpont esetleges változása, módosítása céljából a Szolgáltató felveheti vele a kapcsolatot a Páciens által megadott telefonszámon.

4.2. ÉRKEZÉS, VÁRAKOZÁS, KÉSÉS

Az előjegyzett időpont lefoglalásával a Szolgáltató abban az esetben vállalja és biztosítja a szolgáltatás megbeszélt időpontban történő elvégzését, amennyiben:

 • A Páciens egészségügyi állapota lehetővé teszi a vizsgálat vagy beavatkozás elvégzését.
 • A Páciens pontosan betartja az adott vizsgálat előkészítéséhez és elvégzéséhez szükséges előzetes utasításokat.
 • A Páciens vállalja, hogy az előre egyeztetett és lefoglalt időpont előtt 10 perccel megérkezik a rendelőbe. Késő Páciens ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, a szolgáltatás idejét a késésnek megfelelő mértékben rövidítheti, illetve ezzel párhuzamosan a Szolgáltatás teljes díját a Pácienstől követelheti.
 • Az előzetes bejelentkezés során történő egyeztetés alapján a Szolgáltató feltételezi az adott szolgáltatás átlagos időszükségletét és az időpontot ennek megfelelően foglalja le annak érdekében, hogy a páciensek várakozás nélkül kerüljenek az orvosi rendelőbe. A gondos tervezés és előjegyzési gyakorlat betartása mellett is előfordulhat azonban, hogy egyes rendeléseknél torlódás, csúszás alakul ki.

4.3. ADATFELVÉTEL, PÁCIENSDOKUMENTÁCIÓ

A szolgáltatás igénybevételéhez a Páciensnek kötelessége a Szolgáltató protokolljába tartozó, illetve a jogszabályokban előírt egészségügyi dokumentáció kitöltése. A dokumentáció részét képezik a beleegyező nyilatkozatok és az egészségügyi kérdőívek.

Minden újonnan érkező Páciens kitölti az úgynevezett „Szolgáltatási Szerződés és Regisztrációs lap” (a továbbiakban: Szerződés) elnevezésű dokumentumot, mellyel szerződés jön létre a Páciens és a Szolgáltató között a szolgáltatások nyújtása és igénybevétele tárgyában. A Szerződésben a Páciens hozzájárulást adhat a Szolgáltató részére különböző célú adatkezelésekhez, mely adatkezelések pontos leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Amennyiben a Páciens első alkalommal érkezik, fogászati kezelésre, illetve hosszabb ideje nem járt a Szolgáltató fogászati rendelésén, abban az esetben szükséges kitöltenie az úgynevezett „Egészségügyi kérdőívet”, amelyet a vizsgálat, vagy a kezelés előtt a Szolgáltató munkatársai átadnak a kezelőorvosnak.

Azon kezeléseket és beavatkozásokat, melyekhez beleegyező nyilatkozat kitöltése szükséges, a Szolgáltató csak abban az esetben végzi el, ha a Páciens a megfelelő szóbeli orvosi tájékoztatást követően nyilatkozatot aláírja.

A keletkező dokumentumok kitöltésével és aláírásával a Páciens hozzájárul a megadott adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez és az adatok egészségügyi kezelés céljából történő felhasználásához.

4.4. REGISZTRÁLÁS

A Szolgáltató munkatársai a Páciens beazonosítását követően felveszik a Páciens adatait az egészségügyi adminisztrációs rendszerbe. A Páciens az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés alapján köteles a Szolgáltató munkavállalóival képességei és ismeretei szerint együttműködni, melynek keretén belül többek között a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. Ennek megfelelően a Szolgáltató kérheti a Páciens személyi okmányai bemutatását a Páciens személyazonossága igazolása céljából. Visszatérő Páciens esetében ellenőrzik, és szükség esetén frissítik az adatokat a fentiek szerint, majd a Pácienst aktiválják. A szolgáltatás igénybevételére csak a rendszerben aktivált Páciensek jogosultak.

A Szolgáltató a Szerződés létrejöttéhez a következő adatok szolgáltatását kéri a Pácienstől: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, születési idő, TAJ szám vagy személyazonosító igazolvány szám, email cím, telefonszám.

Az egészségügyi dokumentumaik Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén történő hozzáférhetősége érdekében, a TAJ szám megadása minden esetben kötelező.

 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FOLYAMATA

5.1. A VIZSGÁLATON VALÓ RÉSZVÉTEL

Az egészségügyi ellátás során a Páciens vállalja, hogy tájékoztatja a szakorvost, vagy a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szakdolgozót minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely a kórtörténet megismeréséhez szükséges. A Páciens vállalja, hogy nem titkol el betegséget.

Az egészségügyi ellátást végző szakorvos, vagy a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szakdolgozó – amennyiben szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult – a hozzá forduló Pácienst a szakma szabályai szerint megvizsgálja és ellátja. Tárgyi, vagy személyi feltételek hiánya esetén a Szolgáltató a feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányíthatja a Pácienst.

5.1.2 ONLINE KONZULTÁCIÓ

Telefonos konzultáció során orvosi tanácsadás történik, konkrét vizsgálat elvégzésére nem kerül sor.

A távkonzultáció nem helyettesíti a személyes orvos-páciens találkozást. A távkonzultáció során rész-vizsgálat történik, az orvos a páciens által átadott adatokra és információkra alapozva hozza meg javaslatát. Ezért kiemelten fontos, hogy a konzultáló orvos a lehető legtöbb háttérinformációt megkapja még a konzultáció előtt.

Amennyiben a konzultáció során az orvos szakmai megítélése szerint a vizsgálat személyes elvégzése nélkülözhetetlen, pácienseink figyelmét erre külön felhívja.

A telefonos online vizit nem helyettesíti teljes mértékben a szakorvossal folytatott személyesen konzultációt és orvosi vizsgálatot sem, ezért nem tudunk teljes szakmai felelősséget vállalni.
Az online vizitek időpontjai eltérhetnek a weboldalon feltüntetett rendelési időpontoktól.
Az időpontfoglással és az online vizitdíj átutalásával együtt Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amelyet a weboldalunkon megtalál.

Nem mindegyik szakterület alkalmas az online konzultációra. Kérjük, érdeklődjön telefonon a lehetőségekről.

5.2. GYÓGYSZERRENDELÉS, RECEPTÍRÁS

A javasolt és felírt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, a Pácienssel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve a Páciens eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit, azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást.

A Páciens tudomásul veszi, hogy TAJ szám (Európa kártya szám) hiányában a Szolgáltató szakorvosai támogatás nélkül ‘Teljes ár’ jogcímen írják fel az adott készítményt.

A receptek a felírást követően felkerülnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületére, így a felírás nem minden esetben igényel személyes megjelenést. A receptek felírása alkalmanként hosszabb időt vehet igénybe ezért a Páciens a recept felírás igényét 1 -2 héttel annak szükségessége előtt jelezze a Szolgáltató felé.
Személyes megjelenést nem igénylő esetekben átutalásos számla kiállítása és annak teljesítése után áll módunkban a receptet felírni.

5.3. A VIZSGÁLAT SORÁN KELETKEZŐ DOKUMENTUMOK

A Páciens a vizsgálat végén kezelési (ambuláns) lapot kap az őt ellátó szakorvostól, vagy egészségügyi szakdolgozótól.

A Páciens Egészségügyi dokumentumai az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Lakossági Portál (www.eeszt.gov.hu) felületén keresztül is hozzáférhetőek ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadását követően.

 1. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY, MENEDZSERSZŰRÉS

A Szolgáltató a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzését, valamint a menedzserszűrő csomagok teljesítését egyedi szerződés alapján végzi.

 1. DÍJAZÁS

7.1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

A Páciens a Szolgáltató által végzett szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. Az aktuális árlisták elérhetőek a Szolgáltató honlapján (www.springdaymedical.hu), valamint a váróteremben kihelyezve. A Szolgáltató vállalja, hogy az árlistában bekövetkezett változásokat haladéktalanul közzéteszi. A Szolgáltató által végzett szolgáltatások tárgyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli.

7.2. SZÁMLÁZÁS

A kezelés költségét a Páciens a rendelő recepcióján fizeti ki. Az elektronikus vagy papír alapú számla kiállítását a recepció az elvégzett kezelésekről, a kezelési lap adatainak egyeztetése alapján állítja ki. Az elektronikus számla kiállítására a Páciens szóbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor. Az elektronikus számla kiállítása esetén annak tárolását a Páciens vállalja.

A Páciensnek kizárólag HUF-ban való fizetésre van lehetősége.

7.3. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

 • Készpénzes fizetés
 • Bankkártyás fizetés
 • Szép kártyás fizetés
 • Egészségpénztári kártyás fizetés

A Páciens tudomásul veszi, hogy egészségpénztári kártyás fizetés csak a kártya tulajdonosaként vagy a tulajdonos kedvezményezettjeként lehetséges.

A Szolgáltató által elfogadott egészségpénztári kártyaszolgáltatók listáját honlapján https://springdaymedical.hu/fizetési módok

 • Egészségbiztosító általi fizetés

A Páciens tudomásul veszi, hogy az egészségbiztosítók által közvetített Páciensnek kizárólag az egészségbiztosító tudtával van lehetőségük időpont egyeztetésre. A Szolgáltatónak a lefoglalt időpont véglegesítésére csak az egészségbiztosító visszajelzése és jóváhagyása után van lehetősége.

A Szolgáltató az egészségbiztosítók által bejelentett Páciensek részére csak azon szolgáltatásokat jogosult nyújtani, amelyeket az egészségbiztosító megrendelt és jóváhagyott a Páciens részére.

Kuponnal, utalvánnyal történő fizetés, Kuponnal, vagy utalvánnyal történő ellátás során a kupon, vagy utalvány képviseli az igénybe venni kívánt szolgáltatást és egyben fizetőeszközként szolgál. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben tudja beváltani a kupont, vagy utalványt, amennyiben az még érvényes, illetve, ha azt a Páciens a vizsgálatra eredetiben magával hozza és átadja a Szolgáltató munkatársainak.

 • Átutalásos fizetés

A Páciens tudomásul veszi, hogy átutalásos fizetésre csak előzetes egyeztetést követően ügyvezetői engedéllyel van lehetőség.

 1. GARANCIA

8.1. A GARANCIÁLIS ESETEK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FOLYAMATA

A garanciális igény bejelentését a Páciens írásban teheti meg és juttathatja el a Szolgáltatóhoz e-mailen, vagy postai úton. A garanciális igényt a Szolgáltató értékeli, kivizsgálja, majd elbírálja. Amennyiben Szolgáltató a garanciális igényt jogosnak ítéli meg, a kezelés összegének levásárlását ajánlja fel a Páciensnek. A Szolgáltatónak nem áll módjában pénzvisszafizetést biztosítani.

Garanciával és panasszal kapcsolatos elérhetőségek:
Somlai Ferenc Ügyvezető
E-mail cím: iroda@springdaymedical.hu
Postacím: Oxygen Medical Kft. – 1042 Budapest, Árpád út 47.

8.2. FOGÁSZATI GARANCIA

Garanciális időszakok egyes beavatkozások esetén:

 • Korona- és hídtag 36 hónap (ideiglenes tagok nem számítanak)
 • Porcelánhéj 18 hónap
 • Betétek (inlay, onlay) 18 hónap (ideiglenes tagok nem számítanak)
 • Implantátum Alpha Bio és Nobel Biocare – élethosszig tartó garancia a termékre
 • Részleges és teljes kivehető protézis 12 hónap (ideiglenes nem számít; alábélelés nem számít)
 • Esztétikus tömés 12 hónap

A fogászati garancia feltételei:

A garancia megállapításánál a garanciális szabályokon túl a Szolgáltató döntéshozói a szakmaiság szempontjai és a cégérdek szem előtt tartása mellett tekintettel lehetnek a betegelégedettségre, és gyakorolhatják a méltányosság (pl. kor, állapot, földrajzi távolság) elvét.

A Szolgáltató feltételként szabja a Páciensek részére azt, hogy az utolsó kezeléstől számított 12 hónapon belül visszatérjen fogászati kontrollra az adott beavatkozás garancia időszakán belül.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon később kialakuló problémákért, amelyek nem voltak láthatóak a kezelés ideje alatt készült panorámaröntgen-képén vagy fogászati CT felvételen, és amit nem lehetett előre megjósolni a Szolgáltatónál végzett kezelés időpontjában.

A fogászati garancia érvényét veszíti:

 • Amennyiben a Páciens nem tér vissza a Szolgáltatóhoz az évenkénti, vagy a fogorvos által előírt kontrollra.
 • Amennyiben a Páciens nem tartja be a szükséges szájhigiéniai elvárásokat. A szájhigiénia fontosságáról a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Pácienst, valamint felhívja a figyelmet arra is, hogy a megfelelő szájápolás elmulasztása a garancia megszűnését jelenti.
 • Amennyiben a Páciens dohányzik.
 • Amennyiben a Páciens fogcsikorgatástól (bruxizmustól) szenved.
 • Amennyiben a Páciens nem követi a fogorvos előírásait, utasításait (amelyeknek alapjai megtalálhatóak az aláírt kezelési lapon).
 • Amennyiben a kivehető pótlásokat a Páciens nem tisztítja megfelelően.
 • Amennyiben a Páciens a kivehető fogpótláson Szolgáltató felkérésének hiányában egy másik szolgáltatónál beállítást végeztet.
 • Amennyiben a Páciens ínye, vagy állkapocs-csontja természetes okok, vagy szájhigiéniai okok miatt visszahúzódik.
 • Amennyiben olyan véletlen baleset történik, amely során megsérül a Szolgáltató által készített protetika (például a fogpótlás leejtése, közlekedési baleset, stb.).
 • Amennyiben a Páciens eltér a Szolgáltató által javasolt tanácsoktól és kezelési tervtől (a Páciens hamarabb távozik a rendelőből), vagy nem a javasolt időben tér vissza a kezelés folytatására.
 • Amennyiben a Páciensnek előre nem látható betegsége alakul ki vagy genetikai jellegű betegsége van, amelyek negatívan befolyásolják a fogászati munkát (például cukorbetegség, epilepszia, kemoterápia, stb.).
 1. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK, EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE

Hazánkban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) tartalmaz előírásokat az egészségügyi adatok kezelésének, az egészségügyi dokumentációról való másolatkészítés és a leletközlés szabályairól. A Szolgáltató ezen tevékenysége közben ezen jogszabályokban foglalt irányelveket tartja szem előtt. A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját az intézmény honlapján, illetve a recepción ismerhetik meg. Egészségügyi dokumentumaik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Lakossági Portál (www.eeszt.gov.hu) felületén keresztül is hozzáférhetőek ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadását követően.

A Páciens tudomásul veszi, hogy a fogszabályozás tanulmányi állcsont minta a Szolgáltató tulajdonát képezi.

9.1. LELETKÖZLÉS TELEFONON

A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, illetve a Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő közlésére nincs lehetőség. Kivéve, ha az adatközlés a Páciens vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, és ha a Páciens fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes az adatközléshez való hozzájárulását megadni. A telefon útján történő adatközlés kizárólag a Páciens által előzetesen megadott telefonszámon, a Páciens személyazonossága ellenőrzését, személyazonosítását követően történhet. Amennyiben az adatközlést harmadik személy kéri, úgy a Szolgáltató jogosult kérni a harmadik személytől, hogy személyazonosságát és a létfontosságú érdek meglétét hitelt érdemlően igazolja. Ennek hiánya esetén a Szolgáltató jogosult az adatközlést megtagadni.

9.2. LELETKÖZLÉS E-MAILBEN

A Szolgáltató a Páciens diagnosztikai leleteit (laboreredmény, citológia, szövettan, stb.) e-mail útján küldi meg a Páciensnek a Szerződésben megadott e-mail címre. A diagnosztikai lelet a Szolgáltató által küldött email titkosított csatolmánya, mely a Páciens részére átadott kód megadásával nyitható meg. A Szolgáltató nem tartozik felelőséggel semmilyen olyan kárért, jogkövetkezményért, amely abból származik, hogy a Páciens illetéktelenszemély részére hozzáférhetővé tette az általa megadott emailcímhez tartozó emailfiókot, és/vagy a kódot. A Szolgáltató felelősségét e tárgyban kifejezetten kizárja.

9.3. IMPLANTÁTUMREGISZTER

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2014. január 01. napján hatályba lépő 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszter célja az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről nyilvántartás vezetése a betegellátás biztonságosságának javítása érdekében.

Fentiek értelmében a Szolgáltató az implantátumok beültetéséről, kivételéről és cseréjéről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által működtetett informatikai felület alkalmazásával köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban a következő adatok rögzítése szükséges:

 • A Páciens családi és utóneve, születési neve, születési dátuma, anyja születési neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, egyéb elérhetősége.
 • A beültetés, eltávolítás vagy csere időpontja.
 • A beültetés, eltávolítás vagy csere oka.
 • A beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban
 • az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével,
 • a gyártó nevét,
 • a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte,
 • a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,
 • a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.
 1. PÁCIENS FELELŐSSÉGE AZ ÁLTALA KÖLCSÖNVETT ORVOSI ESZKÖZÖKÉRT

Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, a Szolgáltató meghatározott időtartamra (rendszerint 24 órára) Holter EKG, illetve ABPM (24 órás vérnyomásmérő készülék) mérésére szolgáló készüléket ad kölcsönbe a Páciensnek, melyet a Páciens a Szolgáltatóval egyeztetett időtartamra kölcsönvesz. Az eszközt a Páciens kölcsönbe kapja, a meghatározott célból és időtartamra, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni. Az átvett készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

A Páciens az eszközt átvételi elismervény aláírása után, a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatási díj teljes kiegyenlítését követően veheti át, és viheti el magával a visszaadási kötelezettség terhe mellett. Az eszközt a Páciens hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban összes tartozékával együtt köteles a Szolgáltatónak visszaadni.

A készülék megrongálódása esetén a javíttatás költsége – ha a javítás nem lehetséges abban az esetben a készülék csere költsége – teljes egészében a Pácienst terheli. A javíttatást Szolgáltató végzi az erre szakosodott szervizzel.

A Páciens tudomásul veszi, hogy az eszköz visszaszolgáltatásának elmulasztása büntetőjogi felelősséget von maga után.

 1. SZEMÉLYES ADATOK, ADATVÉDELEM

A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során kezeli a Páciens személyes (különleges) adatait, melynek megfelelően a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. A Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységet részletesen az Adatkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentum tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Szolgáltató székhelyén (váróhelyiségében) és a www.springdaymedical.hu elnevezésű honlapon.

A Szolgáltató elkötelezett a Páciensek személyes adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Páciensek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja. A Szolgáltató valamennyi adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen a GDPR-ban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

 1. TITOKTARTÁS

A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti, orvosi titokként bizalmasan kezelik a szolgáltatás teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azok védelmét biztosítsák.

A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

A jelen ÁSZF 2023. április 24. napjától hatályos, és hatályon kívül helyez minden korábbi változatot. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF időről-időre történő módosítására és/vagy ezek további feltételekkel történő kiegészítésére. A jelen ÁSZF visszavonásig, illetve módosításának hatályba lépéséig marad jelen tartalommal hatályban.