Általános szerződési feltételek

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

Az Oxygen Medical Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”), valamint a Szolgáltatást igénybe vevő Páciens (a továbbiakban, mint „Páciens”), a továbbiakban együttesen, mint a Felek között, ellenkező tartalmú írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:

1.1. A Szolgáltató neve: Oxygen Medical Kft.
1.2. Székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 47.
1.3. Postacíme: 1042 Budapest, Árpád út 47.
1.4. Telephelyei: 1042 Budapest, Árpád út 47. (Újpest)
1016 Budapest, Naphegy utca 67. (Naphegy)
1139 Budapest, Szegedi út 17. (Szegedi út)
1.5. Adószáma: 14596861-2-41
1.6. Cégjegyzékszáma: 01-09-91163
1.7. Képviselője: Putz Katalin cégvezető
1.8. E-mail címe: info@oxygenmedical.hu

2. NYITVATARTÁS

ÚJPEST (1042 Budapest, Árpád út 47.) NAPHEGY (1016 Budapest, Naphegy utca 67.)
Hétfő 8.00 – 20.00 Hétfő 8.00 – 20.00
Kedd 8.00 – 20.00 Kedd 8.00 – 20.00
Szerda 8.00 – 20.00 Szerda 8.00 – 20.00
Csütörtök 8.00 – 20.00 Csütörtök 8.00 – 20.00
Péntek 8.00 – 20.00 Péntek 8.00 – 20.00
SZEGEDI ÚT (1139 Budapest, Szegedi út 17.)
Hétfő zárva
Kedd zárva
Szerda 12.00 – 14.00
Csütörtök zárva
Péntek 12.00 – 14.00

Szolgáltató hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart.
A Szolgáltató jogosult nyitvatartási idejét módosítani. A Szolgáltató vállalja, hogy a módosítást legkésőbb a módosítás hatályba lépését követő 5 munkanapon belül közzéteszi saját web-oldalán (www.oxygenmedical.hu).

3. A SZOLGÁLTATÁS LÉTREJÖTTE

3.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja orvosi szolgáltatások, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. A Szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi jogszabályokban foglalt (az egészségügyi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény) feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltató, aki valamennyi szükséges működési engedéllyel rendelkezik.

3.2. A Páciens a szolgáltatások igénybevételével megrendeli a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat. A Páciens kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásokat a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett veszi igénybe, illetve szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

3.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt szolgáltatások szakszerű és megfelelő, szerződés szerinti nyújtására. A szolgáltatásokat a Szolgáltató egészségügyi személyzete és közreműködő, illetve személyes közreműködő szakorvosai igénybevételével nyújtja a 1.4-es pontban meghatározott telephelyein.

3.4. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál igénybe vett szolgáltatások közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak. A Páciens felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az általa nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozók közreműködését vegye igénybe. A Szolgáltató az alvállalkozók szolgáltatásaiért a Pácienssel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.

4. AZ ELLÁTÁS FOLYAMATA

4.1. IDŐPONTFOGLALÁS
A Páciens tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételére kizárólag előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően van lehetőség. A Páciensnek az időpont egyeztetésre telefonon, email-ben illetve nyitvatartási időben személyesen is lehetősége van. Az ellátás pontos és zökkenőmentes kivitelezésének érdekében a Szolgáltató elektronikus előjegyzési rendszert használ. Az előjegyzési rendszerbe történő felvételkor a Szolgáltató munkatársai rögzítik a Páciens nevét, panaszát, illetve telefonszámát az egyes szakorvosok előjegyzésébe. Az előjegyzett időpont lefoglalásával a Szolgáltató vállalja és biztosítja a szolgáltatás megbeszélt időpontban történő elvégzését.

4.2. ÉRKEZÉS, VÁRAKOZÁS, KÉSÉS
A Páciens vállalja, hogy az előre egyeztetett és lefoglalt időpont előtt 10 perccel megérkezik a rendelőbe. Késő Páciens ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, a szolgáltatás idejét a késésnek megfelelő mértékben rövidítheti, illetve ezzel párhuzamosan a Szolgáltatás teljes díját a Pácienstől követelheti.
Az előzetes bejelentkezés során történő egyeztetés alapján a Szolgáltató feltételezi az adott szolgáltatás átlagos időszükségletét és az időpontot ennek megfelelően foglalja le annak érdekében, hogy a páciensek várakozás nélkül kerüljenek az orvosi rendelőbe. A gondos tervezés és előjegyzési gyakorlat betartása mellett is előfordulhat azonban, hogy egyes rendeléseknél torlódás, csúszás alakul ki. Ez adódhat a tervezettnél hosszabb időt igénybe vevő betegellátásból, vagy a későbbi érkezésből, amelyet a Szolgáltató csak a következő beteg várakoztatásával tud megoldani. Előrelátható, hosszabb csúszás esetén Szolgáltató telefonon értesíti a Pácienst vagy személyesen a Páciens megérkezésekor.

4.3. ADATFELVÉTEL, PÁCIENSDOKUMENTÁCIÓ
A szolgáltatás igénybevételéhez a Páciensnek kötelessége a Szolgáltató protokolljába tartozó, illetve a jogszabályokban előírt egészségügyi dokumentáció kitöltése. A dokumentáció részét képezik a beleegyező nyilatkozatok és az egészségügyi kérdőívek.

Minden újonnan érkező Páciensnek ki kell töltenie az úgynevezett „Regisztrációs lap” adatfelvevő dokumentumot. A Páciens a dokumentum kitöltésével vállalja, hogy fogadja a Szolgáltató elektronikus hírleveleit.

Minden újonnan, fogászati kezelésre érkező Páciensnek kötelező kitöltenie az úgynevezett „Egészségügyi kérdőívet”, amelyet a vizsgálat, vagy a kezelés előtt a Szolgáltató munkatársai átadnak a kezelőorvosnak.

Azon kezeléseket és beavatkozásokat, melyekhez beleegyező nyilatkozat kitöltése szükséges, a Szolgáltató csak abban az esetben végzi el, ha a Páciens a megfelelő szóbeli orvosi tájékoztatást követően nyilatkozatot aláírja.

A keletkező dokumentumok kitöltésével és aláírásával a Páciens hozzájárul a megadott adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez és az adatok egészségügyi kezelés céljából történő felhasználásához.

4.4. AKTIVÁLÁS
A Szolgáltató munkatársai a Páciens beazonosítását követően felveszik a Páciens adatait az egészségügyi adminisztrációs rendszerbe. Visszatérő Páciens esetében ellenőrzik, és szükség esetén frissítik az adatokat, majd a Pácienst aktiválják. A szolgáltatás igénybevételére csak a rendszerben aktivált Páciensek jogosultak.
A Szolgáltató a következő adatokat kéri el a Pácienstől: név, anyja neve, lakcím, születési hely, születési idő, TAJ szám vagy személyazonosító igazolvány szám, email cím, telefonszám.

5. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FOLYAMATA

5.1. A VIZSGÁLATON VALÓ RÉSZVÉTEL
Az egészségügyi ellátás során a Páciens vállalja, hogy tájékoztatja a szakorvost, vagy a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szakdolgozót minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely a kórtörténet megismeréséhez szükséges. A Páciens vállalja, hogy kórelőzményeiről szóló dokumentumait (kezelési lapokat, leleteket) magával viszi a vizsgálatra, valamint vállalja, hogy nem titkol el betegséget.
Az egészségügyi ellátást végző szakorvos, vagy a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szakdolgozó – amennyiben szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult – a hozzá forduló Pácienst megvizsgálja és ellátja. Tárgyi, vagy személyi feltételek hiánya esetén a Szolgáltató a feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányíthatja a Pácienst.
A Szolgáltató a Páciens kezeléséhez kezelési tervet készíthet, melyet megfelelő indokkal, a Páciens előzetes tájékoztatása mellett bármikor módosíthat.

5.2. GYÓGYSZERRENDELÉS, RECEPTÍRÁS
A javasolt és felírt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, a Pácienssel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve a Páciens eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit, azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást.

A Páciens tudomásul veszi, hogy TAJ szám (európa kártya szám) hiányában a Szolgáltató szakorvosai támogatás nélkül ‘Teljes ár’ jogcímen írják fel az adott készítményt, például nem biztosított (általában külföldi + a külföldön dolgozó magyarok 90%-a) állampolgárok részére.

5.3. A VIZSGÁLAT SORÁN KELETKEZŐ DOKUMENTUMOK
A Páciens a vizsgálat végén kezelési lapot kap az őt ellátó szakorvostól, vagy egészségügyi szakdolgozótól, amelyen szerepelnek az elvégzett szolgáltatások. A kórlap két példányban készül, melyből a mindkét fél általi aláírást követően egy példány a Szolgáltatót, a másik példány pedig a Pácienst illeti meg.

5.4. A VIZSGÁLAT LEZÁRÁSA
A vizsgálatot követően a Páciens a kapott kórlappal, valamint az esetlegesen keletkező egyéb dokumentumokkal a recepcióhoz megy. A recepció munkatársai ellenőrzik, hogy a dokumentumokon szerepelnek-e az aláírások. A recepció szükség esetén előjegyzi a Páciens számára a következő vizsgálat időpontját vagy további vizsgálatokra jegyzi elő.

6. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY, MENEDZSERSZŰRÉS

A Szolgáltató a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzését, valamint a menedzserszűrő csomagok teljesítését egyedi szerződés alapján végzi.

7. DÍJAZÁS

7.1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
A Páciens a Szolgáltató által végzett szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. Az aktuális árlisták elérhetőek a Szolgáltató honlapján (www.oxygenmedical.hu), valamint rendelőiben kihelyezve. A Szolgáltató vállalja, hogy az árlistában bekövetkezett változásokat haladéktalanul közzéteszi. A Szolgáltató aktuális akcióit honlapján, valamint a 4.3-as pontban hivatkozott hírleveleiben teszi közzé. A Szolgáltató által végzett szolgáltatások tárgyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli.

7.2. SZÁMLÁZÁS
A kezelés költségét a Páciens az adott rendelő recepcióján fizeti ki. A recepció számlát állít ki az elvégzett kezelésekről, a kezelési lap adatainak egyeztetése alapján.

A Páciensnek kizárólag HUF-ban való fizetésre van lehetősége.

A számlázásra és pénztárkezelésre a Szolgáltató a Kulcs-Soft elnevezésű számlázó szoftvert használja.

7.3. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Készpénzes fizetés
Készpénzes fizetés esetén a számla két példányban kerül kinyomtatásra, amely mellé a recepció egy bevételi pénztárbizonylatot is kinyomtat, szintén két példányban. A felek aláírása után a dokumentumok első példánya a Pácienst, a második példány a Szolgáltatót illeti meg.

Bankkártyás fizetés
Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya lehúzása után a számla eredeti példánya, valamint a terminálból nyomtatott blokk eredeti példánya az aláírások után átadásra kerülnek a Páciens részére, a második példány a Szolgáltatóé.

Egészségpénztári kártyás fizetés
A Páciens tudomásul veszi, hogy egészségpénztári kártyás fizetés csak a kártya tulajdonosaként, vagy a tulajdonos kedvezményezettjeként lehetséges. Egészségpénztár nevére kiállított számlát csak azoknak a Pácienseknek van módunkban kiállítani, aki maga a számla tulajdonosa vagy az általa a Egészségpénztárnál megjelölt kedvezményezett.
A Szolgáltató a számlát az adott egészségpénztár nevére és címére állítja ki és a számla megjegyzés rovatában tünteti fel a Páciens nevét, tagi azonosítószámát és a kártyaszámát, illetve a kártyatulajdonos nevét. A számlát ebben az esetben a Szolgáltató munkatársai postázzák el az egészségpénztárak részére, amely alapján az egészségpénztár téríti meg a Szolgáltató részére az ellátás összegét.
A Szolgáltató által elfogadott egészségpénztári kártyaszolgáltatók listáját honlapján (https://oxygenmedical.hu/fizetesi-lehetosegek), valamint rendelőiben tesz közzé, mely listát folyamatosan aktualizálja.
Egészségbiztosító általi fizetés
A Páciens tudomásul veszi, hogy az egészségbiztosítók által közvetített Páciensnek kizárólag az egészségbiztosító tudtával van lehetőségük időpont egyeztetésre. A Szolgáltatónak a lefoglalt időpont véglegesítésére csak az egészségbiztosító visszajelzése és jóváhagyása után van lehetősége.
A Szolgáltató az egészségbiztosítók által bejelentett Páciensek részére csak azon szolgáltatásokat jogosult nyújtani, amelyeket az egészségbiztosító megrendelt és jóváhagyott a Páciens részére.
A Szolgáltató az ellátásról átutalásos számlát állít ki, melyen a Páciens nevét és címét illetve az egészségbiztosító által megadott autorizációs kódot tünteti fel, majd ezt elpostázza az egészségbiztosító részére, aki utólag téríti meg a Szolgáltatónak az ellátás díját.
Kuponnal, utalvánnyal történő fizetés
Kuponnal, vagy utalvánnyal történő ellátás során a kupon, vagy utalvány képviseli az igénybe venni kívánt szolgáltatást és egyben fizetőeszközként szolgál. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben tudja beváltani a kupont, vagy utalványt, amennyiben az még érvényes, illetve ha azt a Páciens a vizsgálatra eredetiben magával hozza és átadja a Szolgáltató munkatársainak.
Átutalásos fizetés
A Páciens tudomásul veszi, hogy átutalásos fizetésre csak előzetes egyeztetést követően cégvezetői engedéllyel van lehetőség.

8. GARANCIA

8.1. A GARANCIÁLIS ESETEK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FOLYAMATA
A garanciális igény bejelentését a Páciens írásban teheti meg és juttathatja el a Szolgáltatóhoz e-mailen, vagy postai úton. A garanciális igényt a Szolgáltató értékeli, kivizsgálja, majd elbírálja. Amennyiben Szolgáltató a garanciális igényt jogosnak ítéli meg, a kezelés összegének levásárlását ajánlja fel a Páciensnek. A Szolgáltatónak nem áll módjában pénzvisszafizetést biztosítani.

Garanciával kapcsolatos elérhetőségek:
Putz Katalin – Oxygen Medical Kft.
E-mail cím: putz.katalin@oxygenmedical.hu
Postacím: 1042 Budapest, Árpád út 47.

8.2. FOGÁSZATI GARANCIA

Garanciális időszakok egyes beavatkozások esetén

Korona- és hídtag: 36 hónap (ideiglenes tagok nem számítanak)

Porcelánhéj: 18 hónap

Betétek (inlay, onlay). 36 hónap (ideiglenes tagok nem számítanak)

Implantátum: Alpha Bio és Nobel Biocare – élethosszig tartó garancia a termékre

Részleges és teljes kivehető protézis: 12 hónap (ideiglenes nem számít; alábélelés nem számít)

Esztétikus tömés: 12 hónap

A fogászati garancia feltételei
A garancia megállapításánál a garanciális szabályokon túl a Szolgáltató döntéshozói a szakmaiság szempontjai és a cégérdek szem előtt tartása mellett tekintettel lehetnek a betegelégedettségre, és gyakorolhatják a méltányosság (pl. kor, állapot, földrajzi távolság) elvét.

A Szolgáltató feltételként szabja a Páciensek részére azt, hogy az utolsó kezeléstől számított 12 hónapon belül visszatérjen fogászati kontrollra az adott beavatkozás garancia időszakán belül.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon később kialakuló problémákért, amelyek nem voltak láthatóak a Páciens helyben készült panorámaröntgen-képén vagy fogászati CT felvételén, és amit nem lehetett előre megjósolni a Szolgáltatónál végzett kezelés időpontjában.

A fogászati garancia érvényét veszíti:

– Amennyiben a Páciens nem tér vissza a Szolgáltatóhoz az évenkénti, vagy a fogorvos által előírt időszakonkénti kontrollra.

– Amennyiben a Páciens nem tartja be a szükséges szájhigiéniai elvárásokat. A szájhigiénia fontosságáról a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Pácienst, valamint felhívja a figyelmet arra is, hogy a megfelelő szájápolás elmulasztása a garancia megszűnését jelenti.

– Amennyiben a Páciens dohányzik.

– Amennyiben a Páciens fogcsikorgatástól (bruxizmustól) szenved.

– Amennyiben a Páciens nem követi a fogorvos előírásait, utasításait (amelyeknek alapjai megtalálhatóak az aláírt kezelési lapon).

– Amennyiben a kivehető pótlásokat a Páciens nem tisztítja megfelelően.

– Amennyiben a Páciens a kivehető fogpótláson Szolgáltató felkérésének hiányában egy másik szolgáltatónál beállítást végeztet.

– Amennyiben a Páciens ínye, vagy állkapocs-csontja természetes okok, vagy szájhigiéniai okok miatt visszahúzódik.

– Amennyiben olyan véletlen baleset történik, amely során megsérül a Szolgáltató által készített protetika (például a fogpótlás leejtése, közlekedési baleset, stb.).

– Amennyiben a Páciens eltér a Szolgáltató által javasolt tanácsoktól és kezelési tervtől (a Páciens hamarabb távozik a rendelőből), vagy nem a javasolt időben tér vissza a kezelés folytatására.

– Amennyiben a Páciensnek előre nem látható betegsége alakul ki vagy genetikai jellegű betegsége van, amelyek negatívan befolyásolják a fogászati munkát (például cukorbetegség, epilepszia, kemoterápia, stb.).

9. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK, EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE

Hazánkban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) tartalmaz előírásokat az egészségügyi dokumentációról való másolatkészítés és a leletközlés szabályairól. A Szolgáltató tevékenysége közben ezen jogszabályokban foglalt irányelveket tartja szem előtt.

9.1. LELETKÖZLÉS TELEFONON
A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, illetve a Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő bemondására nincs lehetőség. Kivételt képez ez alól az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben, az adatfelvételi dokumentumban előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személyazonosítást követően a Páciens tájékoztatást kaphat.

9.2. LELETKÖZLÉS E-MAILBEN
A Szolgáltató a Páciens diagnosztikai leleteit (laboreredmény, citológia, szövettan, stb.) e-mailben küldi meg Páciensnek az adatfelvételi dokumentumban megadott e-mail címre.

9.3. IMPLANTÁTUMREGISZTER
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2014. január 01. napján hatályba lépő 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszter célja az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről nyilvántartás vezetése a betegellátás biztonságosságának javítása érdekében.
Fentiek értelmében a Szolgáltató az implantátumok beültetéséről, kivételéről és cseréjéről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által működtetett informatikai felület alkalmazásával köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban a Páciens alábbi személyes, illetve egészségügyi adatainak rögzítése szükséges:
– A Páciens családi és utóneve, születési neve, születési dátuma, anyja születési neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye.
– A beültetés, eltávolítás vagy csere időpontja.
– A beültetés, eltávolítás vagy csere oka.

10. PÁCIENS FELELŐSSÉGE AZ ÁLTALA KÖLCSÖNVETT ORVOSI ESZKÖZÖKÉRT

Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, a Szolgáltató meghatározott időtartamra (rendszerint 24 órára) Holter EKG, illetve ABPM (24 órás vérnyomásmérő készülék) mérésére szolgáló készüléket ad kölcsönbe a Páciensnek, melyet a Páciens a Szolgáltatóval egyeztetett időtartamra kölcsönvesz. Az eszközt a Páciens kölcsönbe kapja, a meghatározott célból és időtartamra, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni. Az átvett készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi.
A Páciens az eszközt átvételi elismervény aláírása után, a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatási díj teljes kiegyenlítését követően veheti át, és viheti el magával a visszaadási kötelezettség terhe mellett. Az eszközt a Páciens hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban összes tartozékával együtt köteles a Szolgáltatónak visszaadni.
Amennyiben a Páciens az eszközt hibásan, sérülten, működésképtelen állapotban, vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, a Szolgáltató jogosult az ebből eredő költségeit és teljes kárát a Pácienssel szemben érvényesíteni.
A Páciens az eszköz átvételével kötelezi magát arra, hogy amennyiben az eszközt hibásan, hiányosan vagy használatra alkalmatlan állapotban, sérülten és/vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, illetőleg abban az esetben, ha egyáltalán nem szolgáltatja vissza, az eszköz átvételének időpontjától számított 8 napon belül a Szolgáltató által a javításhoz, vagy az eszköz pótlásához szükséges összeget és a Szolgáltató ebből eredő további költségeit kötbérként a Szolgáltató részére teljes egészében megfizeti.
A Páciens tudomásul veszi, hogy az eszköz visszaszolgáltatásának elmulasztása büntetőjogi felelősséget von maga után.

11. SZEMÉLYES ADATOK, ADATVÉDELEM

A Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ száma, lakcíme, telefonszáma, email címe. A Páciens személyazonosságának megállapítása céljából hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonosítása érdekében a Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje, szükség esetén azokról másolatot készítsen.
A Szolgáltató elkötelezett a Páciensek adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

12. TITOKTARTÁS

A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a szolgáltatás teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azok védelmét biztosítsák.

A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

TOVÁBB: Adatvédelmi tájékoztató